Restauranger

Restaurangverksamheten i Finland är mycket reglerad och strikt övervakad. Aktörerna inom livsmedelsbranschen har förbundit sig att identifiera farorna med verksamheten och att organisera sin verksamhet så att den är säker bl.a. med hjälp av en plan för egenkontroll. I Åbo har företagen som erbjuder professionella restaurangtjänster förbundit sig till alla myndigheternas anvisningar om säkerhet (lagen om smittsamma sjukdomar, THL:s anvisningar och regionförvaltningsverkets anvisningar). 

Läs regionförvaltningsverkets anvisningar

Aktörerna har förbundit sig till följande åtgärder i restaurangerna för att garantera ett säkert besök:  

 1. Vi ger anvisningar om god handhygien
  Kunderna får anvisningar om god handhygien (handtvätt och desinficering tillräckligt ofta) samt påminns om att de inte bör komma till restaurangen när de är sjuka.
 2. Vi städar effektivt
  Toaletterna städas och desinficeras flera gånger under dagen (toalettstolarna, kranarna i tvättställen). Det säkerställs att handdesinfektionsmedel och tvål hela tiden är i bruk i lokalerna. Det finns starka anvisningar om desinficering av ytor. 
 3. Vi vägleder gästerna i restauranglokalerna 
  En näringsidkare i en förplägnadsrörelse är skyldig att göra upp en plan för att förhindra att coronasjukdomen sprids bland kunderna. Planen finns till påseende för kunden. 
 4. Endast friska kundbetjänare betjänar kunderna   
  Personalens hälsa följs upp. När man är sjuk kommer man inte till arbetet och man följer karantän- och hygienanvisningarna. 

Se Clean & Safe-restauranger