Kultur och evenemang

Kultur- och evenemangsaktörerna har förbundit sig till följande åtgärder för att garantera ett säkert besök för besökarna:  

 1. Utbildning av kundservicepersonalen
  Personalen är förtrogen med coronasäkerhetsanvisningarna.
 2. Kommunikation till kunderna
  Anvisningar till kunderna om ett coronasäkert besök ges före evenemanget (stanna hemma vid sjukdom, prioritera digitala biljettbokningar och kortbetalningar, ingångstider till salen osv.)
 3. Vägledning på plats
  Det har reserverats tillräckligt med personal för att bl.a. ge anvisningar om säkerhetsavstånd. Tillräckligt rymliga utrymmen vid köande.
 4. Styrning av besökare
  Säkerhetsavstånd i alla utrymmen. Markerade säkerhetsavstånd.
 5. Handhygien
  Kunderna uppmanas att sköta om sin handhygien och det finns tillräckligt med ställen för handtvätt och -desinficering. 
 6. Effektiverad städning
  För att förebygga att smittosituationen förvärras ska man vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer från och med 26.10 i hela landskapet Egentliga Finland säkerställa säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien.

Säkerheten vid evenemanget säkerställs genom att man följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. I anvisningen förutsätts bland annat att:  

 • deltagarna eller sällskapen ska ges möjlighet att upprätthålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter. 
 • i situationer där det kan uppstå köer ska man påminna människor och hjälpa dem att hålla säkerhetsavstånd. 
 • arrangören ska ge deltagarna anvisningar om säkerhetsavstånd och god handhygien samt erbjuda möjlighet att rengöra händerna. 

Aktörerna har förbundit sig till säkerhetsanvisningarna inom sin egen bransch. 

Se Clean & Safe-evenemangsarrangörer

Mer information:
Läs anvisningen om förebyggande av coronavirusinfektioner (pdf)
Läs Finlands teatrars COVID-19-anvisningar (på finska)
Läs COVID-19-anvisningar från föreningen Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry (på finska)