Kryssningar

Sjöfarten i Finland och även i andra Östersjöländer är mycket reglerad och övervakad. Rederibolagen följer internationell och nationell lagstiftning, föreskrifter, anvisningar och rekommendationer. Ombord handlar man enligt de internationella MARPOL- och AFS-konventionerna och andra avtal. 

Rederibolagen har vant sig vid att agera i enlighet med en sträng process och plan för egenkontroll. Coronaåtgärder vidtogs omedelbart efter att viruset anlänt till Finland och verksamhetssätten uppdaterades så att var och en skulle kunna resa med tillförsikt. Rederierna har dessutom en mycket noggrann handlingsplan för eventuella virus eller epidemier och bolagen har samarbetat intensivt med hälsovårdsmyndigheterna och följt deras anvisningar. 

Samarbetet har också varit intensivt med olika myndigheter, lokala regionförvaltningsverk och den lokala hälso- och sjukvården. 

I samband med kryssningar och båtresor har man fäst särskild uppmärksamhet vid att hela resekedjan fungerar så tryggt som möjligt, så samarbetet med hamnarna har varit viktigt och förlöpt mycket väl. Båtresan börjar alltid i hamnen eller terminalen och slutar också där. 

Åtgärder i terminalerna

 • Användning av ansiktsmask rekommenderas både i terminalerna och under båtresan i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.
 • Terminalerna har flera ställen för handtvätt och -desinficering.
 • Man påminner om god hand- och hosthygien med banderoller.
 • Man påminner om att hålla säkerhetsavstånd med golvdekaler och utrop.
 • Vänte- och köområdena är markerade så att det är möjligt att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
 • Det rekommenderas att incheckningen görs på förhand med en mobil enhet eller med incheckningsautomaterna i terminalerna.
 • Incheckningsautomaterna desinficeras regelbundet. Dessutom har automaterna placerats så att det inte uppstår köer i närheten av portarna.
 • Det är inte tillåtet att resa när man är sjuk. Resenären ska i samband med incheckningen bekräfta att han eller hon är medveten om detta.
 • Hälsorådgivningspunkter har öppnats vid rederiernas terminaler i Åbo.

Åtgärder ombord

 • Användning av ansiktsmasker rekommenderas under båtresan i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.
 • På fartygen ombesörjs ett tillräckligt säkerhetsavstånd med flera olika åtgärder och användningen av utrymmena har omplanerats för att avstånden bättre ska kunna hållas.
 • Resenärerna påminns om god hand- och hosthygien samt om ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
 • Vi guidar våra kunder runt om på fartyget med infoskärmar, utrop och affischer om handtvätt på rätt sätt och säkerställande av vårt gemensamma välbefinnande.
 • Fartygen har handtvättställen och automater för handdesinficering.
 • Handtorksautomaterna har tagits ur bruk.
 • Ytorna rengörs och desinficeras grundligare och med kortare mellanrum.
 • I butikerna desinficeras regelbundet både köpvagnar och -korgar samt parfym- och kosmetikatesters. I restaurangerna har den maximala kundkapaciteten fastställts.
 • Plexiglas har monterats där det behövs.
 • Vid buffémåltiderna desinficeras ytorna, besticken byts ofta och dessutom erbjuds engångshandskar och ställen för handtvätt eller desinficering. Bordsbokningarna sker i omgångar, även för frukost.
 • Barnens bollhav är tillsvidare stängda.
 • Sjukvårdspersonal finns på alla fartyg.

Andra åtgärder som vidtagits

 • På våren slutade rederibolagen i praktiken sälja biljetter (detta ledde till utmaningar för nödvändigt resande)
 • Egen gränsidentifiering för resenärer ”från Finland till Finland"
 • Separata säkerhetsarrangemang och åtgärder för utländska passagerare
 • Terminalernas hälsorådgivningspunkter
 • Terminalernas coronatestningspunkter
 • Säkra konferensresor: 
  • Möjlighet att stiga ombord på båten före andra turister, rymlig möteslokal, cateringmöjlighet till den egna konferenslokalen, möjlighet för konferensgrupper att skräddarsy ett shoppingtillfälle för enbart den egna gruppen i butikerna

Mångsidig och ständigt uppdaterad kommunikation

Uppdaterad information på rederibolagens webbplatser

Mer information

Tallink Siljas COVID-19-anvisningar
Viking Lines COVID-19-anvisningar