Inkvarteringsrörelser

Aktörerna förbinder sig att vidta dessa åtgärder i alla inkvarteringsrörelsens lokaler för att garantera en trygg inkvartering. 

 1. Mottagning och lobbyområden
  • hela inkvarteringsrörelsens personal är förtrogen med hälsosäkerhet
  • vid disken i inkvarteringsföretagets reception finns plexiglas eller annat motsvarande skydd mellan kunden och personalen
  • anvisningar om hur inkvarteringsrörelsen sörjer för kundernas säkerhet finns synliga 
  • säkerhetsavstånden i köerna är synligt markerade 
  • kunderna har erbjudits möjlighet till god handhygien (handdesinfektionsmedel placerade på olika ställen, möjlighet till handtvätt osv.)
 2. Lokalvård och renlighet i allmänna utrymmen
  • effektiverad städning av rum och allmänna utrymmen
  • lokalvårdspersonalen kan berätta för kunderna hur man sörjer för hälsosäkerheten i fråga om städningen
 3. Frukost och inkvarteringsrörelsens restaurangtjänster
  • säkerhetsavstånden förverkligas i beaktandet av kundplatserna och i fråga om köandet har de märkts ut synligt i restauranglokalen
  • vid frukosten finns möjlighet till ankomst i omgångar för att undvika rusning
  • frukost kan avnjutas även utanför restaurangen (rumsfrukost)
 4. Konferenstjänster
  • säkerhetsavstånden beaktas i möteslokalerna (konferensgästernas avstånd från varandra min. 1,2 m)
  • möjlighet att välja olika leverans- och serveringssätt för konferensservering; t.ex. i separata förpackningar till möteslokalen

Se Clean & Safe-inkvarteringsrörelser

 

Nyckelord: