För företag

Av de aktörer som deltar förutsätts en lång lista över funktioner med anknytning till säkerhet, hygien och kundernas välbefinnande som företaget har varit tvunget att genomföra på grund av coronaepidemin. Av aktörerna förutsätts bland annat följande:

 • Företaget har utbildat och förbundit sin personal till coronasäker verksamhet.
 • Personalen har fått anvisningar om hur man gör om man insjuknar: Man kommer inte till arbetet när man är sjuk, man går och testar sig och man försätter sig i frivillig karantän.
 • Företaget följer THL:s anvisningar om coronasäkerhet.
 • Företaget följer regionförvaltningsverkets anvisningar och begränsningar för sammankomster.
 • Kunderna och personalen erbjuds handdesinfektionsmedel och möjlighet att tvätta händerna.
 • Städningen har effektiverats och företaget beaktar städanvisningarna för att garantera coronasäkerheten.
 • Vägledningen av kunderna i företagets lokaler har planerats med beaktande av säkerhetsavstånden.
 • På företagets webbplats eller på plats i kundlokalerna finns anvisningar om coronaviruset för kunderna.
 • Företaget har utvecklat sina serviceprocesser ur coronasäkerhetssynvinkel (bl.a. möjligheter att betala med kort, möjligheter att boka biljetter elektroniskt samt anvisningar för kunderna om att komma till platsen på förhand).
 • Kunderna har informerats om de åtgärder som vidtagits för att garantera en säker service.
 • Vid användningen av ansiktsskydd iakttas myndigheternas regionala rekommendationer.

Alla aktörer inom turism- och evenemangsbranschen som uppfyller kraven ovan kan delta. Deltagandet är avgiftsfritt.

Anmäl dig via denna enkät (på finska)!

Ytterligare information: 
Turku Science Park Oy
Teija Raninen
+358 50559 0549
teija.raninen@turkubusinessregion.com