Clean & Safe Turku-upplevelser

Åboregionen erbjuder turister en unik natur, en mångsidig kultur, levande historia och oförglömliga restaurangupplevelser. Men framför allt detta erbjuder den disciplinerad säkerhet. När säkerheten har beaktats på ett övergripande sätt är det möjligt att njuta mer av upplevelserna.

På den här webbplatsen har vi samlat information om vilka särskilda åtgärder de ansvariga turistaktörerna i Åboregionen har förbundit sig att vidta för att skydda sina kunder mot covid-19-viruset.