Risteilyt

Merenkulku on Suomessa ja muissakin Itämeren maissa erittäin säänneltyä ja valvottua. Laivayhtiöt noudattavat kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Laivoilla toimitaan kansainvälisten MARPOL-, AFS- ja muiden sopimusten mukaisesti.

Laivayhtiöt ovat tottuneet toimimaan tiukan prosessin ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Koronatoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi viruksen saavuttua Suomeen ja toimintatapoja päivitettiin, jotta jokainen voisi matkustaa luottavaisin mielin. Laivayhtiöillä on lisäksi hyvin tarkka toimintasuunnitelma mahdollisten virusten tai epidemioiden osalta ja yhtiöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa ja noudattaneet heiltä saamiaan ohjeita.

Yhteistyö on ollut tiivistä myös eri viranomaisten, paikallisten Aluehallintovirastojen ja paikallisen terveydenhuollon kanssa.

Risteilyihin ja laivamatkoihin liittyen on kiinnitetty erityistä huomiota koko matkustusketjun mahdollisimman terveysturvalliseen sujumiseen, joten yhteistyö satamien kanssa on ollut tärkeää ja sujunut erittäin hyvin. Laivamatka alkaa aina satamasta tai terminaalista ja päättyy myös sinne.

Toimenpiteet terminaaleissa

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan sekä terminaaleissa että laivamatkan aikana tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.
 • Terminaaleissa on useita käsienpesu- ja desinfiointipisteitä.
 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta muistutetaan banderollein.
 • Turvavälien pitämisestä muistutetaan lattiatarroilla ja kuulutuksilla.
 • Odotus- ja jonotusalueet on merkitty niin, että riittävän turvavälin pitäminen on mahdollista.
 • Lähtöselvitys suositellaan tekemään etukäteen mobiililaitteella tai terminaaleissa olevilla lähtöselvitysautomaateilla.
 • Lähtöselvitysautomaatteja desinfioidaan säännöllisesti. Lisäksi automaatit on sijoitettu niin, ettei porttien läheisyyteen synny ruuhkaa.
 • Sairaana ei ole sallittua matkustaa. Matkustajan on lähtöselvityksen yhteydessä vahvistettava, että on tietoinen tästä.
 • Terveysneuvontapisteitä on avattu varustamoiden Turun terminaaleihin.

Toimenpiteet laivoilla

 • Kasvomaskien käyttöä suositellaan laivamatkan aikana tilanteissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.
 • Laivoilla riittävästä turvavälistä huolehditaan useilla eri toimenpiteillä ja tilojen käyttöä on suunniteltu uudelleen, jotta etäisyydet voitaisiin paremmin säilyttää.
 • Matkustajia muistutetaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä riittävästä turvavälistä.
 • Opastamme asiakkaitamme ympäri laivaa infonäytöillä, kuulutuksilla ja julisteilla oikeaoppisesta käsienpesusta ja yhteisen hyvinvointimme varmistamisesta.
 • Laivoilla on käsienpesupisteitä ja käsidesiautomaatteja.
 • Käsienkuivausautomaatit on poistettu käytöstä.
 • Pintoja puhdistetaan ja desinfioidaan perusteellisemmin ja tiheämmin.
 • Myymälöissä desinfioidaan säännöllisesti sekä ostoskärryjä ja -koreja että hajuvesi- ja kosmetiikkatestereitä. Ravintoloissa on asetettu asiakkaiden enimmäiskapasiteetti.
 • Pleksilaseja on asennettu tarvittaviin paikkoihin.
 • Buffet-ruokailussa pintoja desinfioidaan, ottimia vaihdetaan usein ja lisäksi on tarjolla kertakäyttökäsineitä ja käsienpesu-/desinfiointipisteitä. Pöytävaraukset on porrastettu, myös aamiaiselle.
 • Lasten pallomeret on toistaiseksi suljettu.
 • Lääkintähenkilökuntaa on kaikilla laivoilla.

Muita tehtyjä toimenpiteitä

 • keväällä laivayhtiöt käytännössä lopettivat matkalippujen myymisen (tästä tuli haasteita välttämättömälle matkustukselle)
 • oma rajatunnistautuminen ”SuomestaSuomeen” matkustajille
 • erilliset turvallisuusjärjestelyt ja toimenpiteet ulkomaisille matkustajille
 • terminaalien terveysneuvontapisteet
 • terminaalien koronatestauspisteet
 • Turvallinen kokousmatkustaminen:
  • mahdollisuus nousta laivaan ennen muita matkailijoita, väljä kokoustila, catering mahdollisuus omaan kokoustilaan, kokousryhmillä mahdollisuus räätälöityihin pelkästään omalle ryhmälle järjestetty ostotilaisuus myymälöissä

Monipuolista ja jatkuvasti päivittyvää viestintää

Päivittyvää tietoa laivayhtiöiden sivuilla