Kulttuuri ja tapahtumat

Kulttuuri- ja tapahtumatoimijat ovat sitoutuneet seuraaviin toimenpiteisiin taatakseen turvallisen vierailun kävijöille:  

 1. Asiakaspalveluhenkilökunnan perehdytys
  Henkilökunta on perehdytetty ajankohtaisiin koronaturvallisuusohjeisiin.
 2. Viestintä asiakkaille
  Asiakkaiden ohjeistaminen koronaturvallisesta vierailusta tehdään ennen tilaisuutta (ei sairaana paikalle, suositaan digitaalisia lippuvarauksia ja korttimaksuja, saliin menoajat jne.).
 3. Opastus paikan päällä     
  Henkilökuntaa on varattu riittävästi mm. ohjeistamaan turvaväleistä. Riittävän väljät tilat jonotuksessa.
 4. Kävijähallinta     
  Turvavälien pitäminen kaikissa tiloissa. Turvavälimerkit.
 5. Käsihygienia     
  Asiakkaita ohjataan pitämään käsihygieniasta huolta ja käsienpesu- ja desinfiointipisteitä on riittävästi.
 6. Tehostetu siivous
  Koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Toimijat ovat sitoutuneet oman alansa turvallisuusohjeisiin.  

Katso tästä Clean & Safe -tapahtumajärjestäjät Turussa

Muita ohjeistuksia: 
Tutustu Suomen teattereiden Covid 19 -ohjeisiin
Lue myös Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n ohjeet